ALFRED BRENDEL: MŮJ HUDEBNÍ ŽIVOT

Legendární rakousko-britský klavírista Alfred Brendel (narozen v roce 1931 v Loučné nad Desnou) se vrací do Prahy, aby uvedl svůj dokumentární profil Člověk a masky, přednášel o svém hudebním životě, o interpretaci pozdních děl Beethovena a Schuberta, ale také aby nabídl mistrovské kurzy talentovaným mladým hudebníkům. Akci pořádá Prague Music Performance a Česká filharmonie.

Alfred Brendel se soustavně po celých šedesát let věnoval skladatelům ze středoevropského kulturního prostoru od Bacha přes Schuberta, Liszta až po Schoeönberga. Jako první na světě nahrál v 50. a 60. letech kompletní Beethovenovo dílo. Sólovou koncertní kariéru završil 18. prosince 2008 s Vídeňskou filharmonií. Významnou měrou se zasloužil o to, že se Schubertovy klavírní sonáty a Schönbergův klavírní koncert staly součástí běžného klavírního repertoáru, podobně napomohl i některým dílům Franze Liszta. Obdržel čestné doktoráty na mnoha univerzitách včetně Oxfordu a Yale a v roce 1989 se mu dostalo i čestného ocenění Řádu Britského impéria. Kromě hudby je v popředí zájmu Alfreda Brendela také literatura. Publikoval několik knih esejů, vydal tři svazky německy psané poezie. V současnosti vede přednášky, recituje svou poezii a učí mistrovské kurzy na festivalu v Salzburgu a Verbieru, ve vídeňském Musikvereinu a Konzerthausu či londýnské Wigmore Hall.

8.2.2020

17:00 Člověk a masky – projekce dokumentárního filmu o Alfredu Brendelovi

19:00 ALFRED BRENDEL: Můj hudební život (přednáška) | Sukova síň, Rudoflinum

9.2.2020

15:00 ALFRED BRENDEL: Beethovenovy poslední sonáty (přednáška) |   Sukova síň, Rudolfinum   

24.4.2020

 18:00 ALFRED BRENDEL: Schubertovy poslední sonáty (přednáška)  |   Sukova síň, Rudolfinum

26.4.2020

15:00 ALFRED BRENDEL: Master Class  (Jubilee String Quartet / Trio Incendio)  | Rudolfinum

27.4.2020

18:00 Beethoven 250: Jubilee String Quartet I Trio Incendio

19:30 ALFRED BRENDEL: A-Z Abeceda klavíristy (přednáška) |   Sukova síň, Rudolfinum